Get Adobe Flash player
HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

45.FÚVÓSTALÁLKOZÓ

FESTIVITATE

megnhivo szeptember 1 resize

SIPOCA 35

SIPOCA 35

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
PROCEDURA DE SISTEM (.pdf/.doc)
Mai multe detalii AICI

 

HORVATH

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

TÖRVÉNYEK (LEGISLAȚIE)

ACTELE NORMATIVE

care reglementează organizarea și functionarea Primăriei Brateş

 • Constitutia Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 • Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea cadru republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata.
 • Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniul proprietatilor  si justitiei precum si unele masuri adiacente.
 • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele civile.
 • Legea 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 • Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

             NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.