Get Adobe Flash player
HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

45.FÚVÓSTALÁLKOZÓ

AVATÓ ÜNNEPSÉG

megnhivo szeptember 1 resize

SIPOCA 35

SIPOCA 35

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
PROCEDURA DE SISTEM (.pdf/.doc)
Mai multe detalii AICI

 

HORVATH

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Már csak azért is érdemes megállani a mi községünkben, mert még előnevével is ide kötődik az a földrajzi utazó, a magyarság eredetének jeles kutatója, néprajzi gyűjtő Barátosi Balogh Benedek, (1870-1945), akit méltánytalanul felejt el mindegyre a faluközösség, s csak a minduntalan óla írók nevezik, de jogosan és találóan, „Kicsi Csomának”. Ugyan Lécfalván írták be az anyakönyvbe, de tősgyökeres barátosi család sarja. A Távol-kelet szakértője volt. Ő adta ki a Turáni könyvek-sorozatot. Gyűjteményének egy részét a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. Eddig még senkinek sem fájt, hogy nevét sem a szülőfaluban, sem pedig Barátoson nem őrzi egy emléktábla.

 

Tudta-e, hogy az író Szabó Dezső (1874-1945) több nyarat töltött Barátoson Szabó Jenő (1867-1934) testvérbátyjánál, aki félévszázadig volt verselő református lelkipásztora Barátosnak? Ottani élményeiről Életeim című önéletírásában olvashatunk. A Kovászna vize jobb oldalán települt ez az Orbai széki község, annak a műútnak a mentén, ahol a 6 km-re fekvő Kovászna fürdőváros is van. Itt megállója van a Sepsiszentgyörgy – berecki vasúti szárnyvonalnak. Közigazgatása alá tartozik az egykori szék nevét viselő Orbaitelek és Páké, mint mezőföldi községek. Mindhármat zömében kálvinista reformátusok lakják. A szájhagyomány szerint a falu a kissé távolabb eső Bod mezején feküdt, s hogy temploma is volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint maga az a tény, hogy egy helynév őrzi emlékét. A mocsaras terület és a Kovászna patak áradásai miatt, a mai helyére költözött a falu, bár itt is csak lecsapolási munkálatokkal teremtett magának művelhető helyet a nép. Mai református templomába már csak azért is érdemes betekinteni, hogy ennek 1760-bn készült reneszánsz ornamentikás kazettás mennyezetét szerelték le egy bővítés alkalmával, s ma ott látható a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzi részlegének mennyezetén. A mi templomot övező park Erzsébet királyné nevét őrzi, akárcsak azok az öreg fák, melyek a pákéi templomot veszik körbe.

http://www.kovasznamegyetanacsa.ro